Harmonizace administrativního členění státu a specializované mapy ČR a krajů k analýze dostupnosti veřejné správy v území.