CAF

 Model kvality CAF (Common Assessment Framework – „Společný hodnotící rámec“) byl odvozen z metody EFQM (model excelence EFQM – European foundation for quality management) přímo pro potřeby veřejné správy. Byl vytvořen v roce 2000 Evropským institutem pro veřejnou správu a v současné době je aplikována čtvrtá aktualizace. Model CAF je poskytován zdarma.

Model je založen na provedení sebehodnocení podle devíti kritérií:

  • pět z nich se týká předpokladů pro dosahování výsledků (jak musíme řídit; jak uplatňovat strategii; jak motivovat a řídit zaměstnance; jak pracovat se zdroji, budovat partnerství, jak řídit procesy).
  •  čtyři kritéria se týkají dosahování samotných cílů (výsledků) vůči zákazníkům/občanům; zaměstnancům; vlivu na společnost a životní prostředí a klíčových výsledků výkonnosti úřadu.

Sebehodnocení realizuje tým hodnotitelů, složený ze zaměstnanců organizace. Výstupem je sebehodnoticí zpráva identifikující silné a slabé stránky a příležitosti ke zlepšování organizace, resp. návrh konkrétních oblastí pro zlepšování. Číselný výstup hodnocení umožňuje sledování dosažených pokroků v řízení kvality v čase. Data mohou rovněž posoužit pro benchmarking s dalšími úřady/organizacemi. Dále je možné využít CAF externí zpětnou vazbu, ta umožňuje organizacím, které využívají model CAF, posouzení výsledků aplikace modelu a získání zpětné vazby od externího hodnotitele.

Národním gestorem CAF je Ministerstvo vnitra. Ve spolupráci MV ČR s Radou kvality vznikla řada příruček k metodice CAF:

CAF 2013  – Příručka Společný hodnotící rámec představuje kritéria modelu, postup hodnocení a možnosti zlepšování organizace využívající CAF

Aplikační příručka CAF 2013  – Příručka popisuje možnosti aplikace CAF pro úřady ÚSC s cílem podpořit rozvoj organizace

CAF – Externí zpětná vazba

 

Informační zdroje:

Evropský institut pro veřejnou správu http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191