Další informace:

  • www.mpo.cz – Rada kvality ČR
  • www.mvcr.cz – informace ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020
  • https://ma21.cenia.cz/  – Informační systém místní Agendy 21
  • www.nszm.cz – stránky Národní sítě Zdravých měst
  • www.csj.cz – oficiální stránky České společnosti pro jakost
  • www.cai.cz – webové stránky Českého institutu pro akreditaci
  • www.cas.cz – stránky České agentury pro standardizaci

Logomanuál