Ceny Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra každoročně organizuje soutěž o ceny za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Cílem je podpořit ty úřady, které si význam kvality ve své práci nejen uvědomují, ale také hledají a nacházejí cesty jejího dosahování.

Základní principy soutěže
 • je vhodné ocenit každé významné úsilí o zlepšování kvality s akceptací i dalších metod než je EFQM či CAF
 • je vhodné mít vyšší ocenění pro organizace VS, které prokazatelně dosáhly dobré kvality
 • je vhodné mít i zvláštní ocenění pro dobré nápady, které nemusí splňovat kritéria pro některou z cen za kvalitu, ale jejich nápad může být přenositelný a využitelný v řadě dalších organizací
 • je vhodné mít vytvořen transparentní proces hodnocení, kdy udělení odpovídající ceny bude nezpochybnitelné
Stanovení typů a úrovní cen:
 • Ceny za kvalitu ve veřejné správě
  • Nejnižší „bronzový“ stupeň ocenění Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby je pro organizace, které se zaměřily na zlepšování kvality a dosáhly prvních úspěchů zvyšující kvalitu veřejné služby.
  • Střední „stříbrný“ stupeň ocenění Organizace dobré veřejné služby je za dosažení stanovených parametrů, dokládajících potřebnou kvalitu.
  • Nejvyšším „zlatým“ stupněm je od roku 2008 Národní cena kvality ČR – blíže na webu Národní politiky kvality
 • Cena za inovaci
  Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě oceňuje nové netradiční nápady, sloužící jako příklady dobré praxe.

Soutěž o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě se řídí platným statutem soutěže pro rok 2012 (pdf, 146 kB).

Více informací naleznete na na webových stránách MV ČR.