Leave a comment

Ceny Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra podporuje zavádění nástrojů řízení kvality ve veřejné správě prostřednictvím metodického vedení, koordinace a oceňování těch, kteří s kvalitou začali nebo se jí již systematicky věnují. Jednou z metod je i udělování Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími orgány veřejné správy zpracovalo Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, který mj. zahrnuje i specifický cíl 1.3 Rozšíření metod kvality ve veřejné správě.

Dne 7. června 2016 Ministerstvo vnitra vyhlásilo 11. ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Další ročník bude vyhlášen v červnu 2017.

Kontaktní osoba pro poskytování informací: Ing. Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, tel. 731 437 351, e-mail: lenka.svejdarova@mvcr.cz.

Základní principy soutěže o Cenu MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě:

 • je vhodné ocenit každé významné úsilí o zlepšování kvality s akceptací i dalších metod než je EFQM či CAF
 • je vhodné mít vyšší ocenění pro organizace VS, které prokazatelně dosáhly dobré kvality
 • je vhodné mít i zvláštní ocenění pro dobré nápady, které nemusí splňovat kritéria pro některou z Cen MV za kvalitu ve veřejné správě, ale jejich nápad může být přenositelný a využitelný v řadě dalších organizací
 • je vhodné mít vytvořen transparentní proces hodnocení, kdy udělení odpovídající Ceny MV bude nezpochybnitelné

Stanovení typů a úrovní cen:

 • Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě
  • Nejnižší „bronzový“ stupeň ocenění Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby je pro organizace, které se zaměřily na zlepšování kvality a dosáhly prvních úspěchů zvyšující kvalitu veřejné služby.
  • Střední „stříbrný“ stupeň ocenění Organizace dobré veřejné služby je za dosažení stanovených parametrů, dokládajících potřebnou kvalitu.
  • Nejvyšším „zlatým“ stupněm je od roku 2008 Národní cena kvality ČR – blíže na webu Národní politiky kvality.
 • Cena MV za inovaci ve veřejné správě
  • Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě oceňuje nové netradiční nápady, sloužící jako příklady dobré praxe.

 

Soutěž o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě se řídí platným statutem soutěže pro aktuální rok vyhlášení soutěže.

Statut Ceny MV za kvalitu a inovaci ve VS 2016 (pdf, 287 kB)

Cena MV za kvalitu – přihláška (doc, 64 kB)
Cena MV za inovaci – přihláška (doc, 63 kB)

Pro přihlášení do soutěže vyplní uchazeč příslušný formulář (vždy zvlášť za každou metodu či inovaci). Uchazeč volí stupeň ceny, o jaký bude soutěžit dle svých zkušeností, pokročilosti v používání metod kvality a stanovených kritérií. Vyplněné přihlášky je nutné nejpozději do určeného data pro aktuální soutěžní ročník zaslat prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra ČR (ID datové schránky: 6bnaawp).

Více informací naleznete na na webových stránách MV ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *