Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci

Ministerstvo vnitra podporuje zavádění a uplatňování metod kvality/nástrojů řízení ve veřejné správě prostřednictvím metodického vedení, koordinace a oceňování těch, kteří s řízením kvality začali nebo se kvalitě systematicky věnují. Jedním z nástrojů podpory řízení kvality ve veřejné správě je i udělování Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími orgány veřejné správy zpracovalo Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, který mj. zahrnuje i specifický cíl 1.3 Rozšíření řízení kvality a zlepšení strategického řízení ve veřejné správě.

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě jsou udělovány od roku 2005. Přehled oceněných je dostupný ZDE.

Dne 1. června 2017 Ministerstvo vnitra vyhlásilo 11. ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

Kontaktní osoba pro poskytování informací: Ing. Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, tel. 974 887 507, e-mail: lenka.svejdarova@mvcr.cz.

Základní principy soutěže o Cenu MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě:

 • Ministerstvo vnitra oceňuje každé významné úsilí o uplatňování řízení kvality ve veřejné správě;
 • Soutěž je odstupňována dle pokročilosti řízení kvality ve veřejné správě;
 • Ministerstvo vnitra oceňuje inovativní postupy realizované ve veřejné správě, včetně podpory přenositelnosti řešení ve veřejné správě;
 • Ministerstvo vnitra podporuje šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality;

Stanovení typů a úrovní cen:

Cena MV za kvalitu ve veřejné správě

  • Nejnižší „bronzový“ stupeň ocenění Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby je pro organizace, které se zaměřily na zlepšování kvality a dosáhly prvních úspěchů zvyšující kvalitu veřejné služby.
  • Střední „stříbrný“ stupeň ocenění Organizace dobré veřejné služby je za dosažení stanovených parametrů, dokládajících potřebnou kvalitu.
  • Nejvyšším „zlatým“ stupněm je Národní cena kvality ČR – blíže na webu Národní politiky kvality.Cena MV za inovaci ve veřejné správě

Cena MV za inovaci ve veřejné správě

  • Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě oceňuje nové netradiční nápady, sloužící jako příklady dobré praxe.

Soutěž o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě se řídí platným statutem soutěže pro aktuální rok vyhlášení soutěže.

Statut Ceny MV za kvalitu a inovaci ve VS 2017 (pdf, 644 kB)

Cena MV za kvalitu – přihláška 2017 (doc, 67 kB)

Cena MV za inovaci – přihláška 2017 (doc, 63 kB)

Pro přihlášení do soutěže vyplní uchazeč příslušný formulář (vždy zvlášť za každou metodu či inovaci). Uchazeč volí stupeň ceny, o jaký bude soutěžit dle svých zkušeností, pokročilosti v používání metod kvality a stanovených kritérií. Vyplněné přihlášky je nutné nejpozději do určeného data pro aktuální soutěžní ročník zaslat prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra ČR (ID datové schránky: 6bnaawp).

Ke stažení:

Harmonogram Cen MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě 2017/2018 (pdf, 304 kb)

Publikace příkladů dobré praxe z Cen MV za kvalitu ve veřejné správě 2016 (pdf, 1 MB)