Nové vzdělávací programy Ministerstva vnitra pro úředníky ÚSC a státu (od r. 2022):

Proklientský přístup úřadů veřejné správy

Vzdělávací program pro analytiky ve veřejné správě

Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením

Vzdělávací program Srozumitelný úřad