Podpora řízení kvality v územní veřejné správě

Podpora řízení kvality ve veřejné správě vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. Specifický cíl 1.3 Rozvoj řízení kvality a zlepšení strategického řízení ve veřejné správě vymezuje

V letech 2015/2016 zpracovalo Ministerstvo vnitra Analýzu využívání metod kvality ve veřejné správě. Cílem zpracování Analýzy bylo zmapovat zkušenosti úřadů veřejné správy s metodami kvality, resp. získat podklady pro další podporu řízení kvality ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra v roce 2016 zpracovalo Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC se záměrem nastavit doporučený rozsah řízení kvality v ÚSC, který by vymezil doporučené požadavky na řízení kvality v ÚSC, které zajistí zaměření organizace na zainteresované strany, podpoří kvalitu veřejné správy při zachování individuálních potřeb úřadů. Doporučený rozsah řízení kvality v ÚSC má umožnit zpracování situační analýzy, zhodnocení potřeb organizace, nabídnout možnosti dalšího zlepšování řízení kvality, resp. poskytnout zpětnou vazbu o dosaženém pokroku v řízení kvality.

Doporučený rozsah řízení kvality v ÚSC pro organizace řídící kvalitu představuje doporučené požadavky na řízení kvality v ÚSC. Pro organizace využívající řízení kvality Ministerstvo vnitra podporuje dlouhodobé uplatňování metod kvality zaměřených na zákazníky a využití dosažených výsledků pro další zlepšování organizace.

 

Ministerstvo vnitra aktuálně podporuje řízení kvality v územních samosprávných celcích prostřednictvím realizace následujících aktivit:

 • pořádání konferencí kvality ve veřejné správě – ve dnech 1. – 2. června 2017 proběhne v Brně II. výroční konference Moderní veřejná správa, jejíž součástí bude 12. Národní konference kvality ve veřejné správě;

 

 • organizování soutěží v oblasti řízení kvality:
  • Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě – v současné chvíli probíhá závěrečná fáze ročníku 2016, která vyvrcholí předáním ocenění v rámci 12. Národní konference kvality ve veřejné správě. Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě budou předány v rámci slavnostního večera dne 1. června 2017 na hradě Špilberk. Současně bude vyhlášen nový ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě;
  • Přívětivý úřad – aktuálně probíhá 2. ročník soutěže o Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností, ve 2. polovině roku 2017 bude vyhlášena soutěž i pro obce s pověřenými obecními úřady;

Vzdělávací aktivity k řízení kvality:

 

 • Dále připravujeme:
  • Model CAF ve veřejné správě – březen 2018
  • Školení pro hodnotitele CAF – podzim 2018
  • dále připravujeme: školení pro hodnotitele CAF (jaro 2018)

 

 

 • spolupráce Ministerstva vnitra s Ministerstvem práce a sociálních věcí při nastavení požadavků výzev podporujících rozvoj ÚSC – v roce 2016 proběhly v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvy 33/34, ve kterých řada obcí, krajů, resp. sdružení realizuje své projekty v oblasti řízení kvality, strategického řízení, resp. rozvoje lidských zdrojů; v březnu 2017 byly vyhlášeny nové výzvy č. 58/117, umožňující předkládat projektové žádosti k zavádění/ rozvoji metod kvality, zpracování/ aktualizaci strategických dokumentů, zavádění procesního řízení, resp. vzdělávání úředníků a zastupitelů;

 

 • zajištění metodické podpory k metodám kvality pro ÚSC, spolupráce s gestory metod kvality/ nástrojů řízení.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Švejdarová

tel.: 731 437 351

lenka.svejdarova@mvcr.cz