Ministerstvo vnitra připravilo metodický účetní nástroj, určený vedoucím pracovníkům a referentům v území, kteří jsou ve výkonu práce orientováni na hospodaření obce.

Termínovník vznikl jako informativní a metodický nástroj pro relevantní úředníky územních samosprávných celků, kteří se při výkonu své práce zaměřují na hospodaření obce. V  tabulce shrnuje základní povinnosti obcí ve vztahu k účetnictví a výkaznictví, a to ve vybraných oblastech. Nejedná se tak o úplný výčet všech povinností obcí a měst ve vztahu k výkaznictví, statistickým šetřením či zákonným povinnostem. Povinnosti obcí v oblasti účetnictví a výkaznictví jsou navíc předmětem neustálého vývoje, termínovníkem jsou proto pokryty pouze povinnosti nejdůležitější.

Ke stažení zde: Termínovník – metodický účetní nástroj pro obce