Kurzy pro analytické pracovníky ve veřejné správě: V souladu s opatřením Rozvoj kompetencí analytických pracovníků ve veřejné správě, které je součástí vládní strategie „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“ (koncepci je možné najít zde) byl odborem strategického rozvoje a koordinace MV ČR vypracován seznam kurzů vhodných pro další vzdělávání analytiků VS. V rámci naplňování tohoto opatření je cílem postupně tato neformální školení institucionalizovat a umožnit tak relevantním pracovníkům rozvíjet své analytické a predikční znalosti a dovednosti. V dlouhodobém výhledu je žádoucí vzdělávání v oblasti analytické práce akreditovat v podobě tematického studijního programu, ve spolupráci s relevantními univerzitami. Klíčové bude také poskytnout analytikům přístup k zahraničním databázím a objektivním cizojazyčným zdrojům.

Seznam kurzů pro analytiky v roce 2023 (pdf, 507 kB)

Seznam kurzů pro analytiky v roce 2022 (pdf, 582 kB)

Seznam kurzů pro analytiky v roce 2021 (pdf, 3,4 mB)