Po volbách 2018 se nové zastupitelstvo města se rozhodlo spojit s místními nadšenými IT odborníky a kompletně přepracovat a modernizovat webové stránky města, které ročně navštěvuje kolem 120 tisíc uživatelů. Výsledkem, který město představilo v prosinci 2020, jsou líbivé, přehledné a uživatelsky přívětivé webové stránky, které navíc dýchají provzdušněným moderním designem.

Základem domovské stránky webových stránek je rozdělovník „Chci si zařídit“, který občany rychle nasměruje na konkrétní stránky věnující se jejich aktuálně vyhledávanému tématu. Některými z kategorií jsou: úřad on-line, matrika a doklady, doprava, bydlení, sociální záležitosti, sport a  kultura, dotace a granty nebo podpora podnikání. Dalšími prvky domovské stránky jsou aktuality, rozcestník k rozvoji města (občan se díky němu rychle dostane ke strategickým dokumentům, projektům nebo územnímu plánu), kalendář akcí, odběr novinek, odkazy na sociální sítě a kontakty.

Záměrem modernizace bylo poskytnout jakékoliv informace na maximálně tři kliknutí. Došlo proto k celkovému předělání systému vyhledávání i strukturování hierarchie webových stránek. Nakonec se tento cíl podařil splnit u 6 000 ze zhruba 50 000 stránek, které webové stránky města obsahují.  Jelikož posledním updatem prošly webové stránky Bílovce před více než deseti lety, bylo potřeba vzít celý redesign z gruntu. Stránky bylo také nutné přizpůsobit požadavkům přístupnosti a zajistit responzivitu pro mobilní zařízení.

Modernizaci webových stránek předcházelo vytvoření pracovní skupiny, definování potřeb, zmapování slabých a silných stránek dosavadních webových stránek, získání zpětné vazby od zaměstnanců městského úřadu a zpracování statistik návštěvnosti a tím sestavení budoucí struktury stránek dle potřeb návštěvníků. Město nyní sklízí s novými webovými stránkami chválu občanů. Přitom již plánuje další rozvoj a chce například upravit všechny životní situace do zjednodušeného jazyka (Easy to Read). Současně zvažuje zapojení do státního Portálu občana.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Foto: Archiv města