Blíží se konec přijímání přihlášek pro Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2017. Vyplněné přihlášky je možné zasílat do 31. 8. 2017 prostřednictvím elektronické zprávy Ministerstvu vnitra.

Více informací na http://www.mvcr.cz/clanek/kvalitni-verejna-sprava.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d