V červnu 2020 spustili v Boskovicích nový participativní portál pro občany města. Ten se dělí na dvě části – na zcela veřejnou bez nutnosti registrace a dále na uzavřenou pro registrované uživatele. Neregistrovaní návštěvníci platformy PinCity se mohou seznámit se základní strategií rozvoje města, strategickými investičními akcemi města a samozřejmě i projekty přihlášenými do participativního rozpočtu. Občané, kteří se zaregistrují, mohou navíc sami přihlašovat projekty do participativního rozpočtu, hlasovat o projektech a přispívat do diskuze.

Vývoji portálu předcházela informační kampaň města. Město se nejen snažilo o představení výhod portálu, ale také o přesvědčení občanů o přínosech participace jako takové. Pro občany proto pořádalo osvětové besedy, na kterých vysvětlovalo, co je participace a jaké jsou klady jednotlivých nástrojů, jako například participativního rozpočtu a rozhodování o realizovaných projektech.

Ačkoliv byla participativní platforma spuštěna relativně nedávno, město již chystá další rozvoj. V průběhu jara 2021 dojde k zásadní změně image platformy PinCity a budou přidány nové sekce, například Aktuality nebo Město v datech. Také bude podrobně formou reportážních zpráv sledován postup realizace prvního vítězného projektu v rámci participativního rozpočtu 2020, kterým je „Louka v proluce“. Město chce i nadále sbírat zpětnou vazbu a platformu podle toho zlepšovat.

Webový portál byl zpracován v rámci projektu „Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Boskovice“, spolufinancovaném Evropskou unií, Evropským sociálním fondem.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Foto: Archiv města