Zavedení sdílených služeb v personalistice, mzdové agendě, IT službách a bezpečnosti městského úřadu a příspěvkových organizací města přineslo Břeclavi standardizaci kvality služeb a finanční úsporu při nákupu IT techniky a softwarů. Město tím dosáhlo zvýšení kvality služeb svých příspěvkových organizací, které díky centralizaci dosáhly nově stanoveného standardu. Aktuálně je propojeno cca 50 koncových bodů (školy, školky, knihovna, sportovní zařízení, domov seniorů, kulturní domy a další).

Povedlo se to díky vybudování dvou nezávislých technologických center s velkým výpočetním výkonem a dále metropolitní sítě, která spojuje optickými kabely centrum města s koncovými body. Technologická centra pomocí metropolitní sítě vytváří infrastrukturu, kterou je možné využít pro potřeby městského úřadu, městské policie, organizačních složek města a příspěvkových organizací. Zmíněná technická infrastruktura umožňuje zapojenému subjektu využívat sdílené prostředky pro virtualizaci serverů, zálohování a využívání prostředků pro kybernetickou bezpečnost. Dále infrastrukturu používají pro volné šíření signálu WiFi v budovách městského úřadu, knihovny nebo na koupališti. Díky vybudované infrastruktuře město také zajišťuje společné vysokorychlostní připojení k internetu a zapojeným subjektům nabízí možnost VoIP telefonie (využívání volání přes internet). Další společnou službou je elektronizace bezpečnosti budov (elektronický vrátný). Vedle toho městský úřad nabízí služby spojené s vedením mzdové agendy a personalistky.

Podle vedení městského úřadu má řešení velký potenciál dalšího rozvoje, protože vede k vyšší automatizaci a standardizaci kvality zázemí. Vedle rozšiřování četnosti využívání služeb počítají i s rozšiřováním portfolia – další služby v oblasti personalistiky, centrální vedení účetnictví, opatření v oblasti bezpečnosti budov, zapojení „chytrých měřících zařízení“ pro energetický management a zapojení dalších smart řešení, která usnadní fungování města a jím zřízených organizací. Ekonomicky významné bude také nakupování společných licencí pro různý software (spisová služba, antivirový SW nebo licence na systémový SW).

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/

Foto: Archiv města

Úvodní foto v záhlaví: By Horakvlado – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83516521