Program Kreativní vouchery je výstavním projektem, kterým město Brno cíleně podporuje podnikání v kreativních odvětvích a rozvoj malých a středních firem. Jde o jednorázový příspěvek až do výše 100 000 Kč na spolupráci lokálních firem a kreativních profesionálů. Celkově se rozděluje 4,5 mil. Kč.  Svým zaměřením projekt cílí na uvědomění si přidané hodnoty kreativních řešení pro firmy, které doposud neměly či pouze okrajově měly zkušenost s aplikací kreativních řešení pro své produkty či služby.

V praxi celý proces funguje tak, že firmy podají návrhy projektů, se kterými se chtějí o voucher ucházet,. Pokud se jich sejde více, proběhne losování. Vylosované firmy na svých projektech pracují cca 5 měsíců, poté implementační agentuře dodají potřebné dokumenty včetně případové studie k proplacení zakázky/voucheru. Ten je jim proplacen zpětně. Rok na to poskytnou informace k evaluaci přínosu výstupů spoluprací a spokojenosti s programem. Jedním z pozitiv programu je jeho možná přenositelnost – aktuálně je podle vedení města například projednávána možnost celorepublikových kreativních voucherů financovaných z úrovně státu.

Zásadním benefitem a smyslem programu, který administruje Jihomoravské inovační centrum (JIC),  je jeho zaměření na kreativní profesionály a majitele obchodních společností se sídlem či provozovnou v Jihomoravském kraji. Celkově 73 % firem zapojených do již konaných tří kol projektu mělo sídlo přímo v Brně.  V rámci zpracované evaluační zprávy vyjádřilo spokojenost s navázanou spoluprací 88 % příjemců podpory. Majitelé firem potvrdili přínos v oslovení nového typu klientů pro své firmy, zvýšení tržeb a přidané hodnoty, prosazení se na nových trzích, podporu v náboru nových zaměstnanců. Poskytovatelé služby viděli přínos především v tom, že mohli prezentovat svou práci firmám a že jim spolupráce s firmami ze specifických oborů přinesla novou zkušenost.

Díky úspěchu projektu Brno nyní plánuje rozšíření záběru programu a také se chystá více využít tzv. Kreativní galerii (databázi kreativců), na kterou uživatelé poskytují již dlouhodobě velmi pozitivní zpětnou vazbu. Město ji proto chce použít i v dalších projektech.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Foto: Archiv města