Tajemníkova inovační výzva je interní magistrátní program navrhování a implementace zlepšovacích návrhů a malých inovací do chodu Magistrátu města Brna. Výzva reálně umožňuje zaměstnancům své návrhy inovací jednoduše online a bez prostředníků přenášet směrem k vedení úřadu a současně umožňuje ty nejlepší inovace realizovat. Navrhovatel inovace může být pouze zaměstnanec magistrátu a má neomezený počet návrhů inovací. Program cíleně umožňuje navrhovatelům zůstat navenek anonymní ve všech fázích dané výzvy.

Výzva neslouží k personálním změnám, je zaměřena primárně na zlepšení a zdokonalení procesů magistrátu a na technickou infrastrukturu. Z podaných návrhů vybírá tajemník ten vítězný a na Zaměstnaneckém dni byli letos vyhlášeni 4 vítězové inovační výzvy.

První ročník Tajemníkovy inovační výzvy byl velký úspěch a je v plánu pokračovat v dalších ročnících tohoto projektu.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.