Základní údaje o projektu

Cílem projektu bylo podpořit skloubení pracovního a rodinného života zaměstnanců Magistrátu města Brna. Magistrát města Brna zavedl systém opatření v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání a prokázal, že i velký úřad může soulad rodinného a pracovního života aktivně podporovat.

Popis projektu

Magistrát města Brna se jako první úřad v ČR podrobil auditu „rodina & zaměstnání“. Cílem auditu bylo zjistit, jaké podmínky vytváří zaměstnavatel pro své pracovníky, a to ve vztahu k jejich potřebám a přáním v návaznosti na jejich rodinný život.

V rámci auditu byla posuzována personální politika Magistrátu města Brna, organizace práce, rodičovství a návrat do práce, personální rozvoj, informační a komunikační politika, finanční i nefinanční kompenzace a služby pro rodiny. Projekt skončil v roce 2011, ale Magistrát města Brna v plnění opatření pokračuje i nadále.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • zmapování potřeb a přání zaměstnanců Magistrátu města Brna na vytvoření podmínek zaměstnání, které by umožnily nejen optimální pracovní výkon na pracovišti, ale směřovaly i k podpoře souladu rodinného a pracovního života;
  • ustanovení pracovní skupiny, která potřeby a přání zaměstnanců vyhodnotí a navrhne aktivity podporující potřeby a přání zaměstnanců;
  • vytvoření realizačního plánu k naplnění potřeb v oblasti firemní kultury, pracovní doby, oblasti mateřské a rodičovské dovolené a návratu do práce, organizace práce, personálního rozvoje, finančních a nefinančních pobídek a služeb pro rodiny;
  • podpora slučitelnosti rodiny a zaměstnání jako trvalá strategie Magistrátu města Brna ve vztahu k zaměstnancům.

Přenositelnost řešení

Při implementaci řešení na dalších úřadech je nezbytné získat důvěru zaměstnanců, že připravovaná opatření nejsou jen formální, že jim stojí za to ve věci se angažovat. Je nutné pečlivě a v neformálním duchu zaznamenat přání zaměstnanců, ale také spolu s nimi vyhodnotit jejich reálnost, aby přijatý systém opatření byl uskutečnitelný. Pro zaměstnavatele je výhodné zavedení systému opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání ve smyslu „vstřícný zaměstnavatel = spokojený a aktivní zaměstnanec = spokojený občan“.

Bariéry realizace

Magistrát města Brna je velký úřad, který musí zajišťovat mnoho činností v rámci státní správy, musí být k dispozici občanům a zajišťovat i činnosti a servis pro orgány samosprávy. Činnosti musí být organizované a do značné míry jsou svázané předpisy omezujícími některé možnosti – např. práci z domu, zcela volnou pracovní dobu, výrazné uplatnění dělených nebo sdílených pracovních úvazků apod.

 

 

 

Zhodnocení zkušeností

Výsledkem projektu je prokazatelně funkční systém opatření k podpoře souladu rodinného a pracovního života. Byl vytvořen tým pověřených pracovníků z každého odboru Magistrátu města Brna, který slouží jako spojovací článek mezi vedením organizace a pracovníky. Pověření pracovníci byli speciálně proškoleni, aby byli schopni poradit svým spolupracovníkům v oblastech, které se týkají rodiny, ale také přenášet jejich podněty směrem k vedení a naopak informace a opatření vedení organizace probírat přímo na pracovišti a s konkrétním zaměstnancem.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – Vybrané příklady dobré praxe. (pdf, 720 kB)