S novou službou pomáhají osobní asistenti klientů

Se zavedením rezervačního a vyvolávacího systému na vybrané agendy městského úřadu v Českém Brodu zavedli také službu osobní asistence klientů úřadu. Té mohou využít osoby, které si samy s vyvolávacím a rezervačním systémem neumí poradit. Ochotní pracovníci podatelny jsou připraveni klientovi vysvětlit fungování vyvolávacího systému, pomoci s vybráním správné agendy a nasměrují ho k žádané přepážce. Dále rádi pomůžou s vytvořením rezervace v rezervačním systému. Cílem služby osobních asistentů je informovat občany o existenci a fungování vyvolávacího a rezervačního systému tak, aby do budoucna zvládli obsluhu již samostatně.

Během zavádění služby se v Českém Brodu nesetkali s žádnými zásadními překážkami. Většina klientů pomoc přijímá kladně. Nicméně pracovníci musí přijmout i kritiku na adresu zbytečnosti zavedeného systému a nesouhlasu s investicemi do těchto technologií. Město se poté svou prací snaží obhájit výhody zavedené služby.

V rámci změn přístupu úřadu ke klientům v Českém Brodu dále pracují na stavební úpravě přepážek, aby se z nich stala kontaktní místa, ve kterých si občané budou moci vyřídit své úřední záležitosti v otevřenějším a přívětivějším prostředí než doposud.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/