Chomutov se snaží dlouhodobě odbourávat bariéry ve styku s občany, a to i s neslyšícími. Impulsem pro zkvalitnění komunikace s neslyšícími občany byla absence jakékoliv možnosti domluvit se v rámci vyřizování jak běžných, tak zejména náročnějších agend. Ony náročnější případy jsou řešeny například v rámci sociálně-právní ochrany dětí, kdy jsou klienty neslyšící rodiče a naproti tomu jejich intaktní ratolest nebo ratolesti.

Primárním úkolem bylo samotné a detailní určení potřeb osob s kombinovaným postižením. Proškolení úředníků představovalo nelehkou výzvu, s postupem času je však know-how těchto dále v rámci pracovního procesu přirozeně distribuováno také k ostatním jejich kolegům. Na samotném počátku absolvovalo 16 vybraných úředníků 40hodinový kurz znakového jazyka.

Dále bylo třeba zavést efektivní prostředek přímé komunikace, respektive dorozumění. Aby umění naslouchat neslyšícím přineslo i obrysy moderní doby, byla dále zřízena online služba Tichá linka (tichalinka.cz). Ta funguje za přítomnosti profesionálního tlumočníka, který je k dispozici do 10 minut po přivolání. Samotná komunikace probíhá mezi klientem, úředníkem a tlumočníkem na mobilním zařízení – tabletu. Neslyšící se na úřadě snadno zorientují, neboť surdopedicky přívětivé kanceláře mají svou vlastní značku – „Nasloucháme neslyšícím“.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.