O neslyšící klienty se na chrudimském městském úřadu umí postarat

Chrudim se dlouhodobě snaží zajistit svým neslyšícím klientům bezbariérovou komunikaci. Již dříve si mohli k jednání přivést svého tlumočníka, nebo jim ho úřad na žádost zajistil. Ovšem pro zjednodušení styku s neslyšícími klienty se v Chrudimi rozhodli pro zásadnější krok, a proto nechali svou pracovnici odboru sociálních věcí projít několikaměsíčním kurzem znakového jazyka. Osvojená základní znalost zajišťuje okamžité vyřízení jednodušších záležitostí.

Pro komplikovaná jednání s neslyšícími město spolupracuje se společností Tichý svět, o.p.s. Ta městskému úřadu zapůjčila dva online tablety, kterými se lze spojit s profesionálními tlumočníky do znakového jazyka. Tlumočení probíhá online v rámci tzv. Tiché linky. K obsluze tabletů byli proškoleni další pracovníci úřadu tak, aby byl zajištěn hladký a efektivní průběh jednání.

Při zavádění nedošlo k žádným komplikacím či překážkám. Tablety jsou městu zapůjčeny zdarma. Neslyšící klienti si profesionalitu služby pochvalují a zejména oceňují, že úřad vede své vybrané pracovníky k učení se znakovému jazyku jako běžnému nástroji komunikace s neslyšícími klienty. Městský úřad je také ochoten v rámci sociální práce doprovodit klienta na jednání na půdě jiného úřadu a zprostředkovat mu bezbariérovou komunikaci i tam.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/

Použitou fotografii poskytl městský úřad.