Moderní a atraktivní zapojení veřejnosti

Jak na přípravu strategie rozvoje města v 21. století? Brno přináší odpověď: moderně, participačně a atraktivně. Základním prvkem kampaně #brno2050, která měla za cíl participativní přípravu strategie rozvoje města do roku 2050, bylo zřízení webové stránky www.brno2050.cz. Na ní jsou zveřejňovány veškeré informace a probíhala na ní také anketa prioritních oblastí pro rozvoj města. Občané v ní dali najevo, že nejvíce stojí o rozvoj přírody ve městě a zdravé životní prostředí, důležité jsou také oblasti dostupného bydlení a dopravní infrastruktury.

První vize rozvoje města byly zveřejněné v létě 2017. Následně probíhala setkání s občany a intenzivní komunikační kampaň, která byla vedená různými kanály, od zpravodajů, přes videospot, až po komunikaci na sociálních sítích. Kampaň probíhala také na nejrůznějších oslavách a akcích města. Sběr a zapracování připomínek veřejnosti probíhalo ve dvou kolech, celkem město obdrželo přes 200 návrhů.

V roce 2018 bude participativní kampaň pokračovat přípravou akčního plánu rozvoje do roku 2020. Tentokrát budou veřejné akce probíhat v rámci městských částí a obyvatelé se budou vyjadřovat k plánovaným aktivitám v okolí jejich bydliště.

Profesionální informační kampaň přináší vyšší participaci

Před zahájením příprav strategie rozvoje města Brno řešilo, jak vhodně nastavit participativní zapojení veřejnosti. Interní tým ve spolupráci s odborníky na marketing a komunikaci postupně připravil atraktivní a srozumitelnou kampaň pod značkou #brno2050. Například základní webové stránky za rok navštívilo kolem 11 000 osob (unikátních návštěv).

Brno aktuálně plánuje úpravu a rozšíření webových stránek www.brno2050.cz tak, že budou obsahovat informace nejen o přípravě strategie, ale zároveň o realizaci nejvýznamnějších aktivit a projektů, které tuto strategii naplňují a do budoucna budou dále vznikat. Kontakt s veřejností tak bude pokračovat i ve fázi realizace.