České Budějovice jsou statutárním městem ležícím v Jihočeském kraji. S více jak 93 tisíci obyvateli se jedná o jedno z nejlidnatějších měst Česka. www.c-budejovice.cz

Vyhledávání smluv města rychle a přehledně díky webovému systému

Již před pěti lety se ve statutárním městě České Budějovice vedení města rozhodlo pro vytvoření transparentní webové databáze smluv uzavřených městem. Systém nabízí intuitivní vyhledávání jednotlivých smluv nad 20 000 Kč dle různých kritérií, jako jsou datum uzavření, příslušný odbor či typ smlouvy.

V systému se jakýkoliv návštěvník webových stránek dozví předmět smlouvy, jméno smluvní strany, datum uzavření a v elektronickém formátu PDF je také přiložené plné znění smlouvy. Systém tedy nabízí přehledný vyhledávací nástroj, díky kterému se uživatel rychle dostane k hledané smlouvě.

Systém funguje automaticky na bázi informační evidence smluv

Na webových stránkách jsou zveřejněny všechny smlouvy, kterým v tom nebrání právní předpisy, případně se provádí zákonem vyžadovaná anonymizace, zejména s ohledem na zákonnou ochranu osobních údajů fyzických osob.

Po uzavření smluv městem dochází k jejich digitalizaci a následnému vyvěšení v systému smluv na webových stránkách města. Postup zveřejňování je automatizován skrze vnitřní informační systém evidence smluv, který město používalo již dříve.

Před zveřejněním je třeba zajistit právní ochranu osobních údajů

Zavedení systému předcházela jednání samosprávných orgánů města a následně technická a právní analýza publikování smluv. Vyjma vyřešení právní a technické otázky týkající se anonymizace některých údajů obsažených ve zveřejněných smlouvách a zprovoznění technické stránky systému (nastavení rozhraní mezi integrovanými systémy a zajištění rutinního provozu), se město nesetkalo s výraznějšími překážkami.

Do budoucna začalo město uvažovat o další podobě systému smluv, a to zejména s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který nabyde účinnosti v červenci 2016. V současnosti však město odstranění svého vlastního systému smluv neplánuje.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)