Rychlé a efektivní platby

Na městském úřadu v Chebu jdou s dobou. Svým občanům nabízejí možnost platit všechny platby platební kartou, a to i bezkontaktně. Občané takto mohou zaplatit například platby za komunální odpad nebo veškeré správní poplatky. V dnešní době se jedná o jednu ze zásadních a přitom jednoduchých a málo nákladných služeb úřadů v oblasti vlastní modernizace.

Platební terminály pro karty jsou umístěné nejen v pokladně úřadu, ale také na přepážkách, čímž se celý proces platby urychluje a je pro občana přívětivější v tom, že si celý proces vyřídí na jednom místě. Platební terminály pro karty byly nainstalovány také do městského infocentra a na pokladnu hradu Cheb.

Bezhotovostní platby jsou stále oblíbenější

Cílem vedení města bylo zjednodušit občanům platby za služby. Před instalací platebních terminálů bylo nutné upravit účetní správu, techniku i propojení se systémy města. Poté již stačilo terminály nakoupit a instalovat je na jednotlivých pracovištích.

Informační centrum slouží městu jako kontaktní místo prodeje lístků na řadu akcí konaných ve městě, například pro divadla. Zvláště zde tedy občané službu velmi oceňují. O celkové oblibě plateb kartami svědčí neustálý růst jejich počtu. Do budoucna město chystá rozšířit platební terminály i do dalších městských zařízení.