Chomutov je jedno z novějších statutárních měst, které se nachází v Ústeckém kraji nedaleko hranice s Německem. S téměř 50 tisíci obyvateli patří mezi největší města Česka. www.chomutov-mesto.cz

Každý má mít svého kontaktního strážníka

Projekt městské policie Chomutov garantuje obyvatelům města, že každý z nich má svého vlastního územního strážníka, s nímž může řešit jakýkoliv podnět týkající se veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě. Na svého strážníka se obyvatelé města mohou obracet prostřednictvím webových stránek, telefonu nebo e-mailu.

Cílem projektu je zvýšit pocit bezpečí obyvatel města a s jejich zapojením zmapovat negativní faktory veřejného pořádku, a tím zlepšit kvalitu života. Díky projektu se zvýšil počet podnětů od občanů a snížil se výskyt závadových jevů a počet majetkových deliktů.

Základem fungování je pocitová mapa bezpečí

Na webu projektu byla zřízena pocitová mapa, do které obyvatelé města ukládají hodnocení, jak se cítí být v bezpečí v té které lokalitě města. Městská policie poté reagovala rozdělením města na devět lokalit, kterým přidělila územní strážníky, kteří se pohybují zejména v oblastech s negativním hodnocením bezpečnosti.

Z výsledků uvedených v pocitové mapě městská policie vychází rovněž při plánování zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a zaměření preventivních opatření. Do budoucna se město rozhodlo posílit tým územních strážníků na osm policistů a chystá také modernizaci webových stránek projektu.

Problémem může být nezájem obyvatel

Spuštění projektu předcházelo oslovení zainteresovaných stran strážníků, obyvatel města, orgánů samosprávy a orgánů státní správy, aby se skloubily jednotlivé představy. Bylo také nutné vypracovat komunikační strategii městské policie, vybudovat dynamické webové stránky a pro územní strážníky zřídit facebookové profily, e-maily a pořídit mobilní telefony.

Základem projektu bylo zapojení obyvatel města do vytvoření pocitové mapy bezpečí. Bylo tedy nezbytné o projektu dostatečně informovat a obyvatele nalákat na webové stránky. Město Chomutov se ovšem v tomto ohledu setkalo i s otevřeným nezájmem obyvatel o dění v jejich bydlišti i celém městě.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)