Občan ví, zda se dovolá

V Domažlicích si zakládají na velké informovanosti občana coby klienta úřadu. Na webových stránkách města občané naleznou kontakty na všechny pracovníky městského úřadu. Samozřejmostí jsou telefonní čísla, e-mailové adresy, role v organizační struktuře, včetně popisu funkce. Tyto důležité kontaktní údaje jsou doplněné také o identifikátor přítomnosti zaměstnanců úřadu na pracovišti. Díky němu klienti vědí, zda je daný zaměstnanec aktuálně přítomný na úřadu a podle toho se mohou zařídit.

Díky identifikátoru je klient informovaný o přítomnosti pracovníka na pracovišti. Ví tedy, zda se konkrétnímu úředníkovi dovolá či zda může čekat písemnou odpověď e-mailem. Díky tomu si dokáže komunikaci s úřadem lépe zorganizovat a v případě nutnosti vyřešit svou záležitost s jiným úředníkem.

Systém se automaticky aktualizuje každých pět minut

Identifikátor je propojený s elektronickou docházkou městského úřadu. Systém se každých pět minut aktualizuje a díky tomu dochází k efektivnímu přehledu o přítomnosti pracovníků po celou provozní dobu městského úřadu. Pro automatickou aktualizaci byl napsán speciální skript, o který se městský úřad nezdráhá případně podělit s dalšími městskými a obecními úřady, které by měly zájem.

Občané se k přehledu přítomnosti pracovníků městského úřadu mohou dostat odkudkoliv přes internet. Díky tomu má identifikátor smysl a je využívaný. O všech nových aktivitách a službách je samozřejmě nutné informovat občany všemi možnými prostředky – webové stránky města, zpravodaj, sociální sítě nebo setkání. Míra využití služeb zpravidla souvisí s mírou a vhodností zvolené informační kampaně.