Obec Hlubočky se nachází v okrese Olomouc v Olomouckém kraji. www.hlubocky.cz

On-line formuláře šetří čas i náklady

Obec Hlubočky se v rámci elektronizace svého úřadu rozhodla podpořit možnosti elektronického podání u vybraných agend. Občanům na svých webových stránkách zpřístupnila několik formulářů, o které můžou vyplnit a odeslat odkudkoliv. K dispozici jsou elektronické formuláře pro žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oznámení plátce za komunální odpad, podání námětu nebo stížnosti, přihláška na jednání orgánů obce (pro občany, kteří chtějí předložit návrh k projednání), žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, oznámení o konání shromáždění a zadání inzerce do obecního zpravodaje.

Fungování je jednoduché. Občané si na webových stránkách města zvolí příslušný elektronický formulář, do kterého pouze vyplní potřebné údaje a zmáčknou tlačítko odeslat. Formulář je poté v elektronické podobě doručen na příslušný odbor obecního úřadu, který ho vyřídí. Vyplnění je snadné a rychlé, znamená ale značné ušetření času pro občany. Po odeslání formuláře je odesílatel informován automatickou odpovědí o doručení formuláře obecnímu úřadu. V případě nejasností uvedených ve formuláři je doplňující komunikace vedena ze strany úřadu k odesílateli. Občanům tak nevznikají žádné další náklady.

O nových službách je potřeba důkladně informovat

Zavedení on-line formulářů bylo bez větších problémů. Vedení obce se pouze obávalo, jestli si občané na nový nástroj zvyknou a budou ho užívat. Proto byla realizace služby doprovázena rozsáhlou informační kampaní vedenou všemi dostupnými komunikačními kanály.

Dnes si občané na on-line formuláře již zvykli a v on-line anketě, která byla zveřejněná na webových stránkách obce, je hodnotili kladně. Obec Hlubočky aktuálně připravuje žádost o dotaci na nákup nového informačního systému, jehož součástí bude rozšíření elektronického podání o další funkcionality.

 

Použitá fotografie: Autor: Opavjar – vlastní práce, Volné dílo