Statutární město Jihlava leží na někdejší česko-moravské zemské hranici v dnešním kraji Vysočina. Jedná se o krajské město s 50 tisíci obyvateli. www.jihlava.cz

Přehledná a jednoduchá aplikace

V Jihlavě vtáhli občany města do tvorby územního plánu. Vedle veřejného projednávání konceptu, zavedli internetovou aplikaci připomínkování územního plánování. Základním cílem bylo vytvořit jednoduchou a časově nenáročnou aplikaci, která by občany neodrazovalo svou složitostí a nepřehledností.

Jihlava, jako obec s rozšířenou působností, má přitom na starosti nejen svůj vlastní územní plán, ale i dalších 78 obcí spadajících do jejího správního území. Úřad územního plánování v Jihlavě tak pořizuje i jejich územní plány.

Připomínkování prostřednictvím elektronického formuláře

Aplikace vznikla na GIS platformě, kterou město mělo již k dispozici. Na ní byl spuštěn mapový prohlížeč, k němuž byl vyvinut pouze nástroj umožňující sběr připomínek. Ten probíhá vyplněním krátkého formuláře, přičemž uživatel své návrhy zakresluje přímo do mapy.

Po odeslání se připomínky uloží do geodatabáze, která je automaticky propojená se spisovou službou. Následně je uživatel informován e-mailem o přijetí požadavku na změnu územního plánu. Mapová aplikace nabízí i řadu možností, jak si nově vznikající plán prohlížet a jak s ním dále pracovat. Jsou zde možnosti pro vyhledávání parcel, měření, tisk nebo uložení zobrazené mapy.

Stačí využít geografický informační systém

Na začátku byla vize úřadu, zpřístupnit proces připomínkování co nejširšímu okruhu lidí v libovolném čase a místě. Magistrát přitom přistoupil k připomínkování koncepčně a stanovil metodiku pro tvorbu a digitální grafické zpracování plánů, aby v celém jeho správním obvodu byly do budoucna tyto plány jednotné a dostupné díky webovým GIS aplikacím.

O existenci aplikace bylo také nutné informovat veřejnost, proto se rozjela masivní propagační kampaň vedena všemi dostupnými prostředky (např. články v radničním periodiku, informační letáky, plakáty v MHD a na zastávkách nebo příspěvky na webu města a na sociálních sítích).

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)