Poutavé stránky o odpadech

Kam s odpadem? Jaké jsou poplatky za odpad? Jaká jsou pravidla pro podnikatele? Jak nahlásit černou skládku? Tyto a další otázky si obyvatelé Jihlavy můžou zodpovědět pohodlně na jednom místě – na interaktivní webové stránce Odpady v Jihlavě.

Cíli projektu byly rozšíření spektra komunikačních kanálů s veřejností v oblasti odpadového hospodářství a vytvoření jednoho místa, kde občané najdou všechny informace o odpadovém hospodářství města. Na stránkách jsou také informace o Programu zodpovědného nakládání s odpady, což je motivační program, a přístup do aplikace hlášení závad, přes který občané ohlašují černé skládky. Občané dosud nahlásili 184 skládek.

Jelikož hlavním cílem vytvoření webových stránek bylo komunikovat s občany, bylo zvoleno moderní grafické zpracování doplněné o interaktivní ilustrace. Grafika webových stránek je připravená tak, aby návštěvníka zaujala a motivovala ho k průzkumu obsahu. Vedle již zmíněného návštěvník na webových stránkách nalezne základní informace o odpadovém hospodářství města včetně statistik a obecné informace o odpadovém hospodářství, využití odpadů nebo legislativě. V roce 2016 stránky navštívilo 15 803 osob, v roce 2017 poté 8 768 osob.

Spuštění stránek je snadné

Realizace se obešla bez problémů. Stačilo naprogramovat webové rozhraní a přidat grafiku, která vychází z vizuálního stylu města. Dále bylo nutné zajistit kompatibilitu stránky se systémy provozovatele sběrných dvorů. Po dokončení webových stránek město pořádalo informační kampaň.

Webové stránky Odpady v Jihlavě slouží jako centrální informační místo odpadového hospodářství města. Webové stránky jsou pravidelně aktualizované a rozšiřované dle potřeb občanů. Grafika stránek je dále používána ve všech materiálech k odpadovému hospodářství, aby došlo k zachování jednotnosti a přehlednosti. K problematice město vydalo také informační leták.