Město Jílové u Prahy se nachází v okrese Praha-Západ ve Středočeském kraji. www.jilove.cz

Interaktivní a moderní, takový má být mapový portál

Město Jílové u Prahy na svých webových stránkách nabízí rozsáhlý mapový portál, který občanům moderní a hravou formou na jednom místě poskytuje obsáhlou sadu interaktivních map města. Občané si zde můžou prohlížet územní plán, správní hranice obce, katastrální území, majetek města, turistické mapy, topografické mapy, ortofotomapy, historické mapy, záplavová území ve městě a okolí nebo také volební okrsky.

Mapový portál tedy nabízí přehršel map, se kterými se navíc dá dále pracovat. Parcely na katastrální mapě lze například rozlišit dle druhu, využití nebo výměry. Turistickou mapu je možné vyfiltrovat na zobrazení turistických, cyklistických a lyžařských tras. Mapa záplavových oblastí zase dokáže rozlišit území zaplavené 5, 20 a 100letou vodou, včetně rekordně zaplavených území.

Portál poskytuje také vyfiltrování určitých dat, která se následně přehledně zobrazí na mapě města,
a to například dopravní síť, rozvody energií, geologické údaje, památky, půdní a lesní fond, občanskou vybavenost a další. Aplikace umožňuje i zadávání libovolného měřítka mapy, včetně hledání pomocí JTSK a WGS souřadnic. Dále vyhledávání dle adres, možnost měření vzdálenosti, vytváření výřezu mapy, přidávání pomocných zákresů a samozřejmě tisk.

Vývoj mapového portálu dnes není žádný problém

Zavedení mapového portálu bylo pro město Jílové u Prahy bez komplikací. Veškerou vývojářskou činnost zajistila externí softwarová společnost, město výsledný produkt pouze vyvěsilo na svých webových stránkách a informovalo o jeho zavedení občany města.

Město je se zavedením portálu spokojeno a stejnou reakci slýchává také od občanů. Do budoucna uvažuje o vylepšení portálu o možnost aktivní participace občanů, kteří by mohli s pomocí mapového portálu hlásit závady nebo označovat problematická místa, například na silnicích.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)