Město Jirkov se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. www.jirkov.cz

Možností ulehčení vyřizování záležitostí je mnoho

Při zajišťování přívětivého a profesionálního přístupu k handicapovaným osobám, které se dostaví na městský úřad, se město Jirkov rozhodlo postupovat komplexně. Během rekonstrukce byl vybudován bezbariérový přístup do hlavní budovy, včetně bezbariérového sociálního zařízení. Kvůli dispozici budov se není možné dostat do všech pater bezbariérově, a proto se nejvíce žádané agendy (Czech Point, evidence obyvatel, matrika, pokladna apod.) přestěhovaly do přízemí budov.

Městský úřad vedle této reorganizace zavedl přívětivou službu, kdy se úředníci z vyšších pater úřadu vydávají za handicapovaným občanem a celou záležitost s ním vyřeší na podatelně. Běžnou praxí tedy je, že handicapovaný občan, či případně senior se sníženou pohyblivostí, na podatelně vysvětlí svou situaci a o zbytek se již postarají zaměstnanci úřadu.

Třetím prvkem komplexního a průběžně zaváděného procesu zlepšení styku úřadu se zdravotně znevýhodněnými osobami bylo přepracování webových stránek města, kdy byla zásadně rozšířena sekce sociálních služeb, ve které lze nalézt poradenství například v oblastech trávení volného času nebo informace o poskytovatelích sociálních služeb (odlehčovacích nebo pečovatelských služeb a osobní asistence). Rovněž byla vypracována zjednodušená verze webových stránek určená zejména seniorům, která nabízí větší písmo a jednodušší orientaci strukturou webových stránek.

Problémy se díky postupnému zavádění nevyskytly

Město se při realizaci výše popsaných opatření nesetkalo s překážkami. Celý proces probíhal postupně
a i do budoucna je město připraveno reagovat na nové výzvy a připomínky, a dále tak rozvíjet a zlepšovat přístup ke zdravotně znevýhodněným osobám. Dosud zavedené služby si občané chválí a aktivně jich využívají.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: Marounek – vlastní dílo, CC BY-SA 3.0