Kladno je statutární město a dřívější průmyslové centrum. Nachází se ve středních Čechách a s 66 tisíci obyvateli je největším městem Středočeského kraje. www.mestokladno.cz

Mezi nákupy na Czech POINT

Obyvatelé Kladna si letos již pátým rokem můžou při nákupu opatřit i výpisy z vybraných rejstříků či si nechat úředně ověřit různé dokumenty. Tyto možnosti jim nabízí pracoviště Czech POINT komfortně zřízené přímo v nákupním centru v nejlidnatější čtvrti Kročehlavy.

Jen za rok 2015 pracoviště provedlo přes třináct tisíc úkonů a je tedy hojně využívané a oceňované obyvateli města. Důkazem je i narůstající trend zájmu u občanů, kteří si na vyřízení úřední záležitosti během nákupu již zvykli. Za poslední čtyři roky se totiž počet úkonů provedených na tomto pracovišti zdvojnásobil.

Pracoviště zvládne obsluhovat jeden schopný zaměstnanec

Provoz pracoviště Magistrátu města Kladna v nákupním centru zajišťuje jeden zaměstnanec, poskytující veřejnosti služby Czech POINT, vidimaci a legalizaci, jakož i kopírování dokumentů. Služby pro veřejnost zajišťuje od pondělí do pátku mezi desátou a pátou hodinou odpolední, v sobotu mezi desátou a druhou hodinou.

Pracoviště je napojené na optickou síť zřízenou městem a díky tomu je zajištěna dostupnost všech potřebných dat a aplikací. Při zařizování pracoviště samozřejmě došlo i k elektronickému zabezpečení.

Již při návrhu pracoviště se počítalo s možností budoucího navýšení personálního obsazení na dva zaměstnance, v případě, že by došlo k vysokému nárůstu požadavků obyvatel. Město se výhledově nebrání ani zprostředkování dalších služeb.

Je dobré vše promyslet předem

Město si před výstavbou pracoviště nechalo zpracovat architektonický návrh podoby pracoviště, který musel zohledňovat důstojnou prezentaci města a respektovat platný grafický předpis, ale současně splňovat požadavky vedení nákupního centra.

Pro pracoviště byli speciálně zaškoleni zvolení zaměstnanci tak, aby samostatně zvládali všechny agendy a dokázali také vyřešit potenciální drobné technické problémy. Samozřejmě bylo nutné vybavit pracoviště informačními technologiemi a řešit s tím související technické záležitosti.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)