Město Klášterec nad Ohří se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. www.klasterec.cz

Možností a nástrojů komunikace je dnes mnoho

Webové stránky, profil na sociální síti Facebook, otevřené dveře starosty, on-line chat se starostou, mobilní rozhlas nebo veřejná setkání, to je jen několik z komunikačních akcí a nástrojů města Klášterce nad Ohří. Společným cílem těchto aktivit je přiblížení vedení města jeho obyvatelům a otevřená komunikace radnice s veřejností.

Oficiální facebookový profil města byl založen již v roce 2015 při příležitosti modernizace webových stránek města, kdy rovněž došlo k sjednocení vizuálního stylu, a to i v oblasti komunikace. Zveřejňování informací na webové a facebookové stránce města má na starosti odbor komunikace a cestovního ruch, který zde vede aktivní komunikaci. Každé první pondělí v měsíci odpovídá na facebookové stránce města starosta při on-line chatu. Občané chatu využívají, zpravidla se ptají na investice v lokalitě svého bydliště, ale i na další aktuální otázky.

Vedle klasických úředních hodin má starosta také vyčleněno vždy první pondělní odpoledne v měsíci pro návštěvy občanů bez nutnosti objednání. Cílem této aktivity je otevřít radnici občanům a usnadnit jim získání informací.

Další podobou otevřené komunikace jsou veřejná setkání, která probíhají v lokalitách, kde se připravuje studie proveditelnosti na určitý záměr nebo v místních částech, kde město chce slyšet připomínky tamních obyvatel, co by se mohlo zlepšit. O konání setkání jsou občané dopředu informováni, například rozesláním pozvánek nebo prostřednictvím mobilního rozhlasu. Veřejná setkání jsou využívána hojně. Veřejnost často kvituje možnost zapojení se do přípravy např. rekonstrukce jejich ulice. Vedení města také pořádá setkání se zástupci sportovních klubů nebo místními podnikateli.

Město chce v rozvoji komunikace i nadále pokračovat. Například k mobilnímu rozhlasu nyní zavádí také mobilní aplikaci, která kromě důležitých zpráv obsahuje i veškeré zprávy z webových stránek města, které zasílá pomocí kanálu RSS. Současně začne vkládat hlášení městského rozhlasu na webové stránky města, aby si je občané mohli v klidu přehrát.

 

Použitá fotografie: Autor: Vlasta Fišrová, Vlastní dílo