Kopřivnice je město v Moravskoslezském kraji ležící nedaleko od Ostravy. Město s 22 tisíci obyvateli je známo svým automobilovým průmyslem. www.koprivnice.cz

Orientace občana na úřadu v moderní a srozumitelné podobě

Různé životní události, jako jsou například narození dítěte, uzavření manželství nebo přistěhování se do města, pro občany často znamenají spletité kolečko po úřadech, odborech a po několika kancelářích. V Kopřivnici se rozhodli svým obyvatelům celou cestu zásadně zpříjemnit.

Město Kopřivnice přistupuje k obyvatelům jako ke svým klientům, a proto na webových stránkách města zřídilo návod „Potřebuji vyřídit“, díky které se obyvatelé s využitím přehledných odkazů a infografiky, rychle dozví, jaká úřední místa musí navštívit, kde je naleznou a co si mají vzít s sebou. To vše v moderní podobě a popsané jazykem běžného občana.

Všechny informace na jednom místě

Cílem bylo poskytnout přehledný, logický a intuitivní systém, který by obyvatelům umožnil proklikat se ke všem informacím, jež potřebují v určité úřední záležitosti. Samozřejmostí je poskytování kontaktů na úředníky městského úřadu i na další instituce, které v dané záležitosti hrají svou roli.

Webové stránky „Potřebuji vyřídit“ jsou také přímo propojené s rezervačním systémem, díky kterému se lidé mohou objednávat na konkrétní termín, a tím stránky slouží jako komplexní systém umožňující snazší orientaci občanů na úřadu. Také nabízejí odkazy na všechny formuláře, se kterými se tak žadatelé mohou předem seznámit.

Potřeby občana na prvním místě

Základem pro zavedení bylo zmapování potřeb občanů a jejich nejčastějších otázek. K tomu se využily zkušenosti pracovníků informační přepážky úřadu a často kladené dotazy. Samotné zavedení problematické nebylo, jelikož se jedná o běžnou úpravu webových stránek.

Stránky jsou přitom hojně navštěvované, měsíčně sekce „Potřebuji vyřídit“ zaznamenává okolo 500 návštěv. Od občanů znějí také jen pozitivní ohlasy a město již nyní chystá i informační kartičky s úředními náležitostmi k různým životním situacím.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)