Město Kouřim se nachází v okrese Kolín ve Středočeském kraji. www.mestokourim.cz

Obec přátelská rodině a seniorům

Kouřim patří mezi města, která se dlouhodobě intenzivně věnují prorodinné a proseniorské politice. Za své úsilí bylo vedení města již několikrát oceněno v různých soutěžích včetně soutěží Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům, které vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za poslední tři roky si Kouřim odnesla z těchto cen celkem tři ocenění, která jsou spojena s účelovou dotací určenou na aktivity pro rodiny a seniory.

Například v roce 2016 získalo město dotaci ve výši 900 000 Kč, které investovalo do 26 aktivit. Mezi ně patřily: mezigenerační setkání, rodinný festival, sportovní aktivity pro celou rodinu, amatérská fotografická soutěž, drakiáda, akce na Mezinárodní den seniorů, plánovací setkání vedení města s občany, dobrovolnické akce a další akce města, které byly směřovány na aktivní zapojení rodin a seniorů. Aktivity byly realizovány v druhé polovině roku 2016 pod společným mottem „Společně se umíme bavit i tvořit“.

Aktivity jsou výsledkem společného komunitního plánování

O plánu všech akcí byli občané informováni na webových stránkách města a v Kouřimském informačním servisu, příloze Kouřimského zpravodaje. V informačním materiálu byly jednotlivé akce rozepsány tak, že se čtenáři dozvěděli program akcí, cílové skupiny, pro které byly určeny a finanční náklady. Informace byly zveřejněny v září 2016.

Město se prorodinným a proseniorským aktivitám věnuje již několik let. Každoročně pořádá desítky akcí a setkání s občany. Akce jsou plánovány v rámci Plánu rodinné politiky města Kouřim na období let 2014 – 2020. Pro tyto aktivity má město také zřízenou pracovní skupinu. Vedení města uvádí, že aktivity plánuje spolu se zapojením občanů, kdy plně využívá možností komunitního plánování. Celý projekt je dle města bez bariér a přínosný pro širokou veřejnost.

 

Použitá fotografie: Autor: Zdeněk Fiedler – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0