Město Kroměříž, pro své památky přezdívané „Hanácké Athény“, najdeme na řece Moravě ve Zlínském kraji. Město s památkami zapsanými na seznamu UNESCO má téměř 30 tisíc obyvatel. www.mesto-kromeriz.cz

Moderní komunikace města na Facebooku a Twitteru

V Kroměříži se rozhodli jít s dobou a pro komunikaci se svými obyvateli začali využívat i nová média, především sociální sítě Facebook, Twitter a Google+. Tyto platformy jim nabízejí moderní způsob vedení komunikace a masové sdílení kulturních akcí, stejně jako aktivit radnice.

Na, v České republice nejrozšířenější, sociální síti Facebook se město Kroměříž těší přízni více jak 3 200 fanoušků, na Twitteru 240 sledujících a na Google+ sice jen 98 fanoušků, ale s půl milionem zobrazení profilu. Zvláště na Facebooku počet fanoušků neustále roste a město tak hodnotí zájem obyvatel velmi kladně.

Na sociálních sítích stačí zřídit běžný účet

Impuls k vytvoření profilů na sociálních sítích vznikl během odborné diskuze nad modernizací městského webu, kdy se mluvilo i o dalších moderních komunikačních kanálech. Z diskuse vzešel také návrh zřízení profilů na třech nejužívanějších sociálních sítích.

Sociální sítě fungují na svých vlastních webových stránkách a serverech, zřizovací cena tedy není žádná. Město Kroměříž využívá sociální sítě především k aktuálnímu informování o dění ve městě i na městském úřadu. Za velmi oblíbené považuje sdílení fotogalerií z akcí pořádaných ve městě.

K úspěchu je ale nezbytné být aktivní a sledovat trendy

Nutným předpokladem, aby bylo zřízení profilů smysluplné, je schopnost napsat na každou sociální síť alespoň dva příspěvky denně. Na všechny sítě je přitom možné psát stejné příspěvky a zveřejňovat je všechny najednou. Jediným, za to ale zásadním, problémem se tak stalo nikdy nekončící zajišťování dostatku zajímavých příspěvků k publikování.

Komunikace na sociálních sítích tedy vyžaduje aktivní správu profilů a relativně rychlou odezvu na komentáře a zprávy fanoušků či dalších uživatelů. Nutností je také zájem o trendy na sociálních sítích a aktuálnost, tj. pravidelné vkládání příspěvků. Sociální sítě rovněž představují významnou diskusní platformu občanů, s čímž je potřeba vždy počítat a být tedy schopen aktivně do diskusí vstupovat a diskusi v některých případech i usměrňovat.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)