Výroční zpráva interaktivně

V Litoměřicích si občané mohou listovat komplexní výroční zprávou města v hravé interaktivní podobě. Výroční zpráva města je dostupná v elektronické verzi na webových stránkách města. Jejími nespornými výhodami jsou interaktivní podoba a grafické zpracování.  Každá ze 70 stran je doplněná o interaktivní prvky, jakými jsou například fotogalerie, odkazy na webové stránky nebo grafické prvky. Výroční zpráva tak získala poutavější a modernější podobu.

První část výroční zprávy je věnovaná činnosti jednotlivých odborů městského úřadu. Čtenář se dočte, čím se odbor zabývá a co vykonal v předchozím roce, včetně statistických přehledů. Text je doplněný o medailonek představující vedoucího odboru a také o kontakty na pověřené osoby.  Druhá část se věnuje příspěvkovým organizacím města, které poskytly zajímavé statistiky o dění ve městě. Prostor je poskytnut také prezentaci městské policie. V neposlední řadě je z výroční zprávy odkazováno na články a videa z významných akcí města.

Občan se z výroční zprávy například dozví, kolik bylo přijatých nových žáků do základních škol, jaké významné akce školy pořádaly, kolik lidí navštívilo letní koupaliště, městské kino, divadlo nebo zámek, k čemu byly využívány městské multifunkční haly, jak hospodařila městská nemocnice, kolik bylo vydáno stavebních povolení a další zajímavé statistiky z chodu města.

Příprava proběhla v rámci řízení kvality

Město se rozhodlo napsat výroční zprávu města a současně příspěvkových organizací v rámci akčního plánu místní Agendy 21. Výroční zpráva se stala součástí realizace projektu Úřad pro všechny, který má mimo jiné za cíl zvýšit transparentnost městského úřadu. Do budoucna město plánuje zapracovat připomínky občanů a vytvořit ještě více interaktivní výroční zprávu. Plánuje se například začlenění videí nebo zapojení lokálních grafiků, kteří by měli zájem pracovat na vizuální stránce dokumentu.