Statutární město Most, ležící na Mostecké hnědouhelné pánvi, se nachází na severozápadu Čech v Ústeckém kraji. S 67 tisíci obyvateli patří mezi patnáctku největších měst Česka. www.mesto-most.cz

Úřad přijede za občanem domů

V mosteckém správním obvodu nabízí úředníci magistrátu speciální službu pro občany, kteří jsou držitelé průkazů TP nebo ZTP, nebo jsou v tíživé životní situaci, anebo například ve výkonu trestu. Jedná se o službu pojízdného úřadu, kdy úředníci na objednání zajedou přímo k občanovi.

Služba se setkala s velkým úspěchem. Přestože je limitovaná jistými podmínkami, jen za rok 2015 město Most přes pojízdný úřad evidovalo 848 požadavků. Jde navíc o vzrůstající tendenci, za posledních pět let se počet požadavků více jak ztrojnásobil.

Služba je pro indisponované občany zdarma

Služba pojízdného úřadu je zpřístupněna občanům, kteří se z různých důvodů nemohou na úřad dostavit osobně. Jedná se například o seniory starší 70 let, držitele výše zmíněných průkazů, pacienty upoutané na lůžko nebo vězně.

Objednání je možné provést přes telefon, elektronicky (e-mailem, datovou schránkou nebo přes on-line formulář na webu města) či osobně. Pojízdný úřad nabízí především služby pracoviště Czech POINT a odboru správních činností, vyřizuje tedy například žádosti o občanské průkazy,ověřování dokumentů nebo vyřízení příspěvku na péči.

Po obdržení objednávky se pracovníci magistrátu spojí s žadatelem a dopředu připraví žádosti tak, aby za žadatelem přijeli s již vyhotoveným požadavkem. Služba je poskytována zdarma, občané platí pouze běžně stanovené správní poplatky. Požadavky jsou vyřizovány pracovníky úřadu, kteří za občany dojíždí do jejich domovů nebo na jiná smluvená místa.

Problémem může být najít dostatečnou ochotu zapojit se

Cílem projektu bylo zjednodušit přístup ke službám úřadu pro vybranou skupinu občanů města. Realizaci předcházela analýza možností a potřeb, které by byli úředníci schopni vykonat u občana doma.

Kvůli nedostatku předchozích zkušeností se službou pojízdného úřadu při jejím utváření město občas tápalo a hledalo zcela nové cesty. Úskalím byla i snaha o vtažení do řešení projektu starosty obcí ležících ve správním obvodu města, ale i samotné úředníky magistrátu města Most.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)