Statutární město Most se nachází v okrese Most v Ústeckém kraji. www.mesto-most.cz

Služby ve stejném rozsahu i pro handicapované

Magistrát města Mostu se pyšní zajímavým příkladem zpřístupňování úřadu pro handicapované osoby, v tomto případě pro neslyšící. Vedení úřadu ve spolupráci s městem a krajským úřadem vybavilo počítač v informační recepci, který je občanům určen zdarma k použití, webkamerou s mikrofonem. Tímto prostým krokem umožnilo neslyšícím připojit se na on-line tlumočení přes tzv. Tichou linku, kde mají možnost on-line přepisu mluvené řeči nebo on-line tlumočení českého jazyka. Linku provozuje obecně prospěšná společnost Tichý svět. Klienti se přes Tichou linku objednávají k lékaři, na schůzky na úřadech, poště, v bance, dále řeší reklamace, studenti termíny zkoušek atd.

Neslyšící klient, který hodlá tuto službu využít, vznese svůj požadavek na informační recepci. Zde je mu po předložení dokladu totožnosti umožněno využití služby. Občané města mohou využívat připojení k internetu po vymezenou dobu. U neslyšících je tato doba prodloužena tak, aby mohli své záležitosti bez problémů vyřídit.

Magistrát se při zavádění této služby nesetkal s žádnými bariérami. Stačilo věc projednat s vedením města, pořídit webkameru a zajistit bezpečné připojení k internetu. Dalším krokem bylo označení budovy samolepkou neslyšících tak, aby občané věděli, že je zde tato služba poskytována. Realizaci této služby předcházely články v tištěných médiích, např. v Mosteckých listech.

Představitelé magistrátu do budoucna plánují rozšířit přístup do Tiché linky také pro vybrané zaměstnance úřadu, kteří by získali další nástroj pro usnadnění komunikace s handicapovanými občany.  Handicapovaní občané by naopak mohli mnohem snadněji vyřizovat své požadavky vůči úředníkům města. Aktuálně v Mostě rovněž připravují úpravu navigačního systému v budově úřadu pro osoby nevidomé a slabozraké. Nejde přitom pouze o orientaci přímo v budově, ale také o cestu k této budově z nejbližší zastávky autobusu či tramvaje.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: DavidusWikipedista – vlastní dílo, CC BY-SA 4.0