Statutární město Olomouc je centrem Olomouckého kraje, metropolí Hané a jedním z center Moravy. Se 100 tisíci obyvateli je šestým největším městem Česka. www.olomouc.eu

On-line objednávání nádob na odpad

Statutární město Olomouc na svých webových stránkách nabízí občanům města on-line formuláře na objednání nádob na komunální odpad. Krátké a přehledné formuláře, doplněné o nápovědu, mají obyvatelům poskytnout jednoduchý elektronický způsob, jak mohou nádoby objednávat.

Přes formuláře si obyvatelé mohou objednávat nádoby na směsný komunální odpad, bioodpad a za jistých podmínek i na tříděný odpad. Jednu nádobu na směsný a bioodpad získají občané zdarma. V případě nádob na tříděný odpad jde prozatím o pilotní projekt, který se týká lokality centra města.

Objednávkový systém je doplněn mapovou aplikací olomouctridi.cz, která přehlednou formou zprostředkovává informace o odpadovém hospodářství města. Občané si díky ní například zjistí rozmístění kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů či lokality sběren. Mapa také ukazuje, kam s nebezpečným, objemným nebo kovovým odpadem.

Stačí vyplnit elektronický formulář

Na webových stránkách města si žadatelé zvolí jeden ze tří formulářů, který na webu vyplní. Formuláře mají přitom maximálně deset kolonek, takže se jedná o rychlou a přehlednou záležitost. Žádost se po potvrzení automaticky odesílá na odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce. Příslušný pracovník odboru žádost zpracuje a žadatele informuje o způsobu vyřízení.

Přes obdobný elektronický formulář město nabízí také možnost oznámení platby za komunální odpad prostřednictvím společného zástupce, kterého je možné v tomtéž formuláři ustanovit. Vedle formuláře na webu informuje i o dalších způsobech zaplacení poplatku.

Zavedení je bezproblémové

Celý elektronický objednávkový systém nádob na odpad si vyžádal pouze zpracování elektronických formulářů a jejich vhodné podoby pro webové stránky. Nutností bylo samozřejmě následně provést informační kampaň pro veřejnost o možnosti elektronického objednání nádob.

S žádnými bariérami se město Olomouc při vytváření elektronického objednávkového systému nesetkalo. Naopak si pochvaluje zájem občanů o tuto službu.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)