Město Postoloprty se nachází v okrese Louny v Ústeckém kraji. www.postoloprty.cz

Digitalizace kronik jako lákadlo webových stránek

V Postoloprtech se milovníkům historie města rozhodli zpříjemnit bádání digitalizací šesti kronik města, které amatérští i profesionální zájemci nyní můžou pročítat z pohodlí domova. Digitalizované kroniky postihují téměř celé dvacáté století a nabízí unikátní pohled do historie města a jeho výjimečných,
ale i všedních událostí.

K digitalizaci kronik město přistoupilo zejména jako k lákadlu, které by nenásilnou formou přilákalo občany na webové stránky města, na kterých je samozřejmě celá řada dalších informací o chodu města a fungování městského úřadu. Díky zajímavosti digitalizovaných kronik došlo k propagaci webových stránek, a tím i aktivit města a městského úřadu.

Realizaci digitalizace předcházel výběr společnosti, která by ji provedla efektivně a kvalitně. Následně již stačilo prohlížecí aplikaci propojit s webovými stránkami města. Digitalizace byla ze strany města doplněna o propagaci projektu na stránkách zpravodaje města. Občané tak byli o celém postupu informováni a po zpřístupnění aplikace ji začali hojně užívat.

Elektronizace veřejné správy má nejrůznější podobu

Digitalizace kronik, provedená ve vysoké kvalitě, je jednou z mnoha možností elektronizace dokumentů spjatých s chodem města. Není to sice klasický úřední materiál, ale o to spíše jde o vstřícný krok města vůči občanům, kteří se tak můžou seznámit s historií města, a to bez nutnosti návštěvy úřadu nebo archivu, což je hlavním cílem a přínosem elektronizace jako takové.

Brzy po spuštění představitelé města skutečně zaznamenali, že projekt digitalizace kronik splnil svůj účel – webové stránky města začaly být nárazově více navštěvované. Město od té doby zaznamenává samé pozitivní ohlasy a dokonce se ozývají staří rodáci, kteří nyní žijí v cizině, že si kroniky často pročítají a vzpomínají na staré časy prožité v Postoloprtech.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)