Městská část Praha 18 neboli Letňany se nachází na severu hlavního města Prahy. V městské části žije více jak 20 tisíc obyvatel. www.praha18.cz

Na úřad zajdete v klidu před prací nebo po ní

I městská část Praha 18 se často setkávala s požadavky veřejnosti na rozšíření úředních hodin nad rámec běžné pracovní doby, především tedy o ranní a večerní hodiny. Úřad městské části se jim proto rozhodl vyjít absolutně vstříc.

K pevným úředním hodinám úřad přidal i další hodiny, ve kterých je možné úřad navštívit po telefonickém objednání. Úřad tím v praxi nabízí od pondělí do čtvrtka možnou úřední dobu od 6 do 19 hodin a v pátek od 6 do 15 hodin.

Aktuálně městská část plánuje rozšířit způsob objednání o elektronický rezervační systém, který bude umístěn na webových stránkách městské části po jejich modernizaci, na níž se právě pracuje.

Počet úředních hodin činí 61 hodin za týden

Pevné úřední hodiny úřadu městské části se od pondělí do čtvrtka v součtu pohybují mezi šesti až osmi a půl hodinami, v pátek činí dvě hodiny, celkově jich za pracovní týden úřad poskytuje 31. S dalšími možnými hodinami, na které je nutné se objednat, to však činí již celých 61 hodin za týden.

Všichni občané městské části tak mohou pohodlně, před nebo po práci, vyřídit své úřední záležitosti. Nejvíce je přitom využívána agenda občanských průkazů a cestovních dokladů. Tamní zaměstnanci se během dne střídají tak, aby zajistili pokrytí směn.

Základem systému je zavedení pružné pracovní doby

Zavedení takovéhoto systému úředních hodin předcházelo zřízení daktyloskopické evidence docházky a především byla aplikována pružná pracovní doba. Celý systém byl rovněž projednán s vedením městské části.

Největší bariérou se jevilo přesvědčit zaměstnance úřadu a politické vedení městské části o výhodnosti pružné pracovní doby. Naopak u občanů se systém zavedl okamžitě a je, spolu s ochotou zaměstnanců, často chválen.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)

Použitá fotografie: autor vlastní dílo – Ondřej Koníček – CC-BY-3.0