Městská část Praha 18 – Letňany se nachází na severu hlavního města Prahy. www.praha18.cz

Občané mohou na úřad zajít po většinu pracovního dne a ještě v sobotu

Občané městské části Praha 18 si mohou na úřad zajít od šesté hodiny ranní až do sedmé hodiny večerní, v pátek od šesté ranní do páté odpolední. Představitelé městské části se tím snažili vyjít vstříc svým pracujícím občanům, kteří volali po možnosti vyřizování úředních záležitostí také před prací či po ní. Za tento přístup byl úřad městské části oceněn již v minulém ročníku Přívětivého úřadu. Představitelé úřadu se ovšem v otevírání úřadu nezastavili a nově občanům nabídli možnost vyřízení úředních záležitostí také v sobotu dopoledne.

V sobotu je úřad otevřen objednaným klientům mezi osmou hodinou ranní a polednem. Občané se mohou objednávat přes on-line objednávací systém, telefonicky nebo SMS zprávou. Úřad zavedl sobotní úřední hodiny kvůli zvyšujícímu se vytížení úřadu během všedních dnů a pro zpříjemnění služeb svým obyvatelům. Praha 18 je okrajová městská část a většina jejích obyvatel dojíždí do zaměstnání do jiných částí hlavního města Prahy. V dopravních špičkách je zejména návrat do bydliště komplikovaný, a proto tato funkcionalita umožňuje vyřídit si úřední záležitosti mimo ranní a večerní úřední hodiny také v den pracovního volna – v sobotu. Jedním z hlavních impulsů zavedení byl také výdej parkovacích karet. Letňany, jako místo pořádání megakoncertů, se v době jejich konání potýkají s dopravními komplikacemi. Vjezd do městské části je proto v této době výrazně omezen a povolen pouze občanům Letňan, kterým úřad vydává registrované parkovací karty.

Zavedení sobotní úřední doby předcházela komunikace mezi představiteli úřadu a města. Současně muselo dojít k vyčlenění mzdových nákladů ve výši cca 300 tisíc Kč. Úřad byl u vchodu do budovy vybaven videotelefonem, kterým se objednaní klienti v sobotu spojují s úředníky, kteří je vpouští do budovy. Dle představitelů úřadu se zavedení sobotních úředních hodin setkalo s velmi kladnou odezvou a občané je využívají prakticky hned od zavedení.

Městská část nyní připravuje dotazníkové šetření mezi obyvateli a po veřejné diskusní akci jsou představitelé úřadu připraveni rozšířit úřední hodiny i na dislokované pracoviště Nový Prosek a případně rozšířit o další agendy, zejména o poradenství v rámci stavebního úřadu.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie:Autor: Jan Sovka aka sovicka – vlastní dílo, CC BY 2.5