Na Praze 22 si lidé mohou přijít pro bezplatnou radu

Otevřené informační centrum městské části Praha 22 má zvyšovat komunikaci s občany, a to nejenom komunikaci elektronickou, ale hlavně osobní. Smyslem zřízení tohoto centra bylo také zlepšit vzájemnou informovanost, naslouchat občanům a jejich potřebám a poskytnout jim zpětnou vazbu.

Otevřené informační centrum nabízí́ také zcela ojedinělou občanskou poradnu, která poskytuje svým občanům informace, poradenství́, konzultace, a to od odborníků v různých oblastech a navíc zcela zdarma.  V rámci občanské poradny je možné využít právní poradnu, poradnu pro bytovou problematiku, vysokoškolskou poradnu, funguje zde poradenství v oblasti rovných příležitostí, kariérní poradna, místní ženy mohou absolvovat roční mentoringový program pro svůj osobní a profesní (re)start a je také možné využít poradenství zástupce starosty.

Celé centrum funguje také jako jakýsi Family point a Senior point – v rámci centra je hrací koutek pro děti, které využívají rodiče pro zabavení svých ratolestí v okamžiku, když si vyřizují své záležitosti, či využívají nějakou z poraden. Zároveň je centrum místem pro seniory, kteří se mohou zeptat na cokoli, co potřebují vědět z oblasti sociálního poradenství a akcí pro seniory. Jejich dotaz se může týkat také osobních vztahů, řešení životních situací – zodpovídány jsou často dotazy na dávky sociální státní podpory, podmínky pro poskytování pečovatelské služby, dávky pro osoby zdravotně postižené a další.

O poradny je velký zájem

O celém projektu bylo nutné občany řádně informovat – ve zpravodaji, na webu nebo na úřední desce. Náklady na zřízení prostor a provoz poraden byly pokryty z dotací Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Zájem o poradny je mezi občany velký. Na Praze 22 je nejnavštěvovanější právní poradna. Zájem je takový, že už je provozována dvěma právníky, dva dny v týdnu. Složení a četnost poraden se mění dle zájmu občanů. Například nově v rámci Senior pointu přibývá k sociálnímu poradenství pro seniory i konzultace s vedoucí klubu seniorů. Lze zde zakoupit vstupenky, získat informace k akcím, vycházkám, zájezdům nebo se domluvit na aktivním zapojení do seniorského dění.