Městská část Praha 6 se nachází na severozápadě hlavního města Prahy. www.praha6.cz

Občané rozhodují, na co půjde část finančních prostředků

Z různých setkání s občany a zástupci občanských iniciativ si vedení městské části Praha 6 a tamního úřadu odnášelo řadu nápadů a vizí občanů, jak zlepšit život na Praze 6. Zástupci městské části se proto rozhodli zapojit občany do spolurozhodování o rozvoji městské části, a to vyčleněním části rozpočtu na projekty navržené občany v rámci participativního rozpočtování pod značkou Mám nápad pro Šestku.

Zastupitelé vyčlenili na participativní rozpočtování celkem 5 milionů Kč, přičemž 4 miliony Kč jsou určeny na realizaci větších projektů (v rozmezí nákladů 200 tisíc až 1 milion Kč) a zbylý 1 milion Kč je vyhrazen pro menší projekty (v rozmezí nákladů 50 až 200 tisíc Kč). Mezi listopadem 2016 a lednem 2017 občané zaslali 70 projektů, které hodnoticí komise do půlky dubna posoudila a 2/3 z nich nyní postoupí k veřejnému hlasování, které proběhne v první polovině června 2017.

Celou akci participativního rozpočtování pořádá městská část letos poprvé, a proto musela nejdříve nastavit pravidla přijímání a podoby návrhů projektů a provést propagaci celého záměru. Návrhy předkládané občany by se tak měly týkat kvality veřejných prostranství, kvality života ve městě a trávení volného času, ekologie a přírody ve městě, a jejich roční provoz by neměl překročit 50 % výše pořizovacích nákladů. Představitelé městské části považují za důležitou rovněž permanentní komunikaci s občany, proto se od začátku přijímání návrhů projektů v listopadu 2016 pravidelně konají setkání s občany, na kterých se diskutuje a prezentuje postup v harmonogramu akce.

Cílem vedení městské části bylo zapojit občany do rozhodování o části finančních prostředků a rozvoje městské části, a to jak formou podávání návrhů projektů k realizaci, tak také samotným veřejným hlasováním, ve kterém občané zvolí projekty, které se zrealizují. V případě, že bude akce úspěšná, Praha 6 do budoucna uvažuje o rozšíření participativního rozpočtování i do dalších oblastí veřejného života v městské části a případně také o navýšení částky vyčleněné z rozpočtu.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: Sefjo – vlastní dílo, CC BY-SA 3.0