Konec pasivní kritiky

V Přerově se vedení města rozhodlo bojovat proti pasivní kritice některých občanů, kteří byli nespokojení s chodem města. Město se setkávalo s kritikou na různých internetových stránkách nebo sociálních sítích. Jistou anonymitu prostředí internetu, která plodila především nekonstruktivní kritiku, se proto rozhodli aktivně řešit. Přišli tedy s projektem pravidelného setkávání vedení města s občany, které je pořádáno pod názvem „Z očí do očí“.

Neobvyklý je především silný apel města na osobní setkání občanů s vedením města, který je dnes spíše nahrazován on-line komunikací. V Přerově však vědí, že vedle efektivní elektronické komunikace nejde opomíjet tradiční osobní kontakt. Setkání „Z očí do očí“ se koná jednou za 3 měsíce, občané přicházejí s podněty, pořadatelé je následně předávají k řešení. Na dalším setkání pak informují, jak byl problém vyřešen. Díky setkáním se vyřešila řada problémů a navíc byl identifikován další přínos v podobě vyšší informovanosti vedení města o nejrůznějších problémech, které trápí občany.

Setkání se osvědčila

Kromě těchto setkání se zástupci města opakovaně setkávají také s podnikateli, kulturními činovníky nebo s občany z místních částí. Rovněž bylo zorganizováno několik plánovacích setkání pro obyvatele ze dvou přerovských sídlišť, kdy se obyvatelé vyjadřovali, jakým směrem by se měla ubírat plánovaná regenerace sídlištního prostoru. Další setkání probíhala k dopravním problémům města.

Setkání byla v informační kampani komunikována jako snaha vedení města vyslyšet občany a vést s nimi dialog, nikoliv jednat tzv. za jejich zády. Občané setkání využívají. Na setkání „Z očí do očí“ chodí v průměru dvacet až čtyřicet lidí, ale mnozí z nich nezastupují jen sebe, ale jsou zástupci řešící potíže spolků, organizací nebo třeba domů či celé ulice.