Rychlé vyřizování dotazů a sbírání podnětů

Když občany v Příbrami zajímá cokoliv ve vztahu k městu, od plánovaných rekonstrukcí, přes bezpečnost, až po běžné úřední záležitosti, jako jsou náležitosti sňatků či vydání občanského průkazu, mohou navštívit sekci webových stránek s názvem Otázky a odpovědi. Zde je databáze již položených dotazů spolu s odpověďmi pracovníků městského úřadu, kterou mohou pročítat nebo v ní položit vlastní dotaz. Databáze je rozdělena do přehledných a logicky strukturovaných kategorií, které jsou navíc opatřeny specifikačním popiskem.

Vedle kategorií jako jsou občanská agenda, dopravní úřad, životní prostředí, sociální služby, investice města, školství, stavební úřad nebo podnikání, se zde nacházejí také kategorie technické služby, městská policie nebo otázky na vedení města. V případě, že občan položí dotaz do nevhodné kategorie, si jej pracovníci úřadu sami předají k vyřízení.

Aplikace je dlouhodobě využívaná

Aplikace je nastavena tak, že po položení dotazu se automaticky nezobrazí v aplikaci, ale je zaslán na e-mail kompetentních zaměstnanců. Po prověření, že se nejedná například o dotaz obsahující nevhodné výrazy, je zveřejněn a následně, v co nejkratším termínu, je k dotazu přiřazena odpověď. Aby se předešlo spamu, musí občané při pokládaní dotazu uvést také svou e-mailovou adresu.

Při zavádění služby se město nesetkalo s žádnými bariérami. Aplikaci vyvinul externí dodavatel, který ji vytvořil dle potřeb města. Nabízenou novou možnost komunikace začali občané využívat poměrně rychle. V současné době je aplikace mezi občany již dlouhodobě zaběhnutá a stále ji pravidelně využívají.