Statutární město Prostějov se nachází v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. www.prostejov.eu

Zveřejňují se nejen usnesení, ale také zápisy, podklady či videozáznamy ze zastupitelstva

Zveřejňování materiálů týkajících se zasedání zastupitelstva města na webových stránkách města je jedním ze znaků přívětivého úřadu. Elektronické verze materiálů umožňují občanům rychlou a přehlednou kontrolu činnosti politického vedení města z pohodlí domova. Odpadá tím nutnost fyzické přítomnosti na zasedáních. Materiály ze zasedání v současnosti zveřejňuje většina měst České republiky, liší se jen ve sdíleném rozsahu, přičemž platí, že čím více město zveřejní, tím více se stává transparentním a přívětivým.

Ve statutárním městě Prostějově vedle standardně zveřejňovaných usnesení ze zasedání zastupitelstva města zveřejňují již méně časté zápisy ve strojově čitelném formátu, které občanům umožňují seznámit se s průběhem zasedání a s příspěvky jednotlivých zúčastněných osob. Město navíc obvykle týden před termínem zasedání uveřejňuje také podklady pro zasedání, díky kterým se občané mohou předem připravit na zasedání v obdobném rozsahu jako zastupitelé, a přijít tak na samotné zasedání lépe informováni. Na webových stránkách je i přehledný archiv, ve kterém jsou uloženy materiály a podklady zpětně až k roku 2006. Město také na svých webových stránkách zprostředkovává on-line přenos z konání zastupitelstva a následně ho na webové stránky ukládá jako videozáznam.

Kvůli co nejrychlejší a nejjednodušší možnosti zveřejňování materiálů pro zasedání zastupitelstva implementoval odbor informačních technologií (OIT) tuto funkcionalitu v rámci vlastní serverové infrastruktury, kdy na webových stránkách je publikovaný odkaz na zveřejněné dokumenty. Nákladem na realizaci byly pouze mzdové náklady pro zaměstnance zařazené do OIT. Usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva jsou zveřejňovány na webových stránkách města bez nutnosti speciálních softwarových aplikací.

V souvislosti se zajištěním povinnosti ochrany osobních údajů je nutno materiály, které se uveřejňují na webových stránkách pro veřejnost, dle platné legislativy anonymizovat – na rozdíl od materiálů, které jsou předkládány členům zastupitelstva. Za řádné předkládaní materiálů odpovídají vedoucí odborů.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: Lehotsky – vlastní dílo, CC BY-SA 3.0