Město Šluknov se nachází v okrese Děčín v Ústeckém kraji. www.mesto-sluknov.cz

Elektronizace znamená nižší administrativní zátěž a vyšší transparentnost

Šluknov dlouhodobě čelil nevyhovující praxi při zadávání veřejných zakázek. Dříve město řešilo veřejné zakázky odděleně v rámci každého odboru, neexistovalo jednotné a přehledné místo pro jejich zadávání a nedocházelo k dostatečnému zveřejňování. Takový postup byl často z řad orgánů města i občanů kritizován, o čemž svědčil například vysoký počet žádostí podaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím a týkajících se veřejných zakázek města, a proto se město rozhodlo pro nápravu.

V současné době město veškeré své veřejné zakázky v hodnotě nad 300 tisíc Kč zveřejňuje na jednom místě s pomocí elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek. Na aplikaci přitom přímo odkazuje z webových stránek města. Díky celkové elektronizaci procesu město posílilo efektivitu zakázek i jejich transparentnost. Jako hlavní klad se tedy jeví vysoký nárůst počtu zájemců o veřejné soutěžení,
a tím i transparentnější postup. Jelikož se na server nahrávají také elektronické verze veškerých doprovodných dokumentů a uzavřených smluv, zásadně ubyla administrativní zátěž, kterou v minulosti představovalo předkládání fyzických dokumentů během kontrol. Administrativy ubylo také díky elektronické komunikaci s dodavateli.

Důležité je vybrat přehledný a funkční nástroj

Takový výsledek ovšem nebyl hned. Nejdříve město muselo vytvořit novou vnitřní směrnici k realizaci veřejných zakázek, analýzu nákladovosti administrace veřejných zakázek, provést průzkum trhu s elektronickými nástroji a průzkum příkladů dobré praxe veřejných zadavatelů. Následoval výběr a zakoupení licence elektronického nástroje, propojení s Věstníkem veřejných zakázek a propagace služby mezi občany i potencionálními dodavateli.

Občany i samotnými dodavateli je takto přehledný elektronický nástroj věnující se veřejným zakázkám vítán, což dokazuje například skutečnost, že od jeho zavedení město neeviduje žádnou žádost o informace k veřejným zakázkám města. Do budoucna by město rádo přešlo na plně elektronický příjem nabídek a jejich hodnocení.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: Huhulenik – Vlastní dílo, CC BY 3.0