Město Studénka se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. www.mesto-studenka.cz

Obyvatelé si obsah zpráv vybírají z tematických balíčků

V případě krize nebo mimořádné události, ale také před konáním zasedání zastupitelstva a kulturních a společenských akcí, ve všech těchto případech můžou obyvatelům města Studénka chodit individuálně cílené SMS zprávy, jejichž rozesílatelem je městský úřad. Mezi standardními systémy rozesílání informačních SMS zpráv se tento liší vysokou mírou cílení na konkrétní osobu. Již při registraci občané zadávají název ulice a části města tak, aby v případě krizových SMS zpráv dostávali pouze ty, které se jich skutečně týkají a nebyli zahlceni i pro ně zcela nerelevantními zprávami.

Systém je navíc doplněn o sady balíčků, díky kterým si občané můžou obsah zpráv přizpůsobit. První balíček obsahuje krizové SMS zprávy (zasílané při haváriích, záplavách nebo úniku nebezpečných látek). Druhý balíček informuje o přerušení dodávek energií a vody, ztrátách a nálezech (včetně nálezů psů), o prodeji majetku města a poskytuje důležité informace městské policie a Policie ČR. Třetí balíček nabízí informace o konání zasedání zastupitelstva města, vyhlášení výběrových řízení na pracovní pozice, vyhlášení grantů, informuje také o činnosti městského úřadu či o volbách. Čtvrtý balíček obsahuje komplexní informování o pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. A nakonec pátý balíček zahrnuje všechny výše zmíněné informace.

Systém zasílání SMS zpráv nabízí cílené a okamžité informování

Systém chytrých SMS zpráv nabízí Studénce možnost okamžitého a přímého informování občanů o dění ve městě. Díky přístupovému propojení s dispečinkem městské policie není rozesílání zpráv vázáno k provozní době úřadu a zprávy tak v případě potřeby odchází v kteroukoliv denní i noční dobu. Informovanost občanů je navíc posílena rozesíláním informačních e-mailů, hlášením městského rozhlasu, provozem webových stránek města a vydáváním městského zpravodaje.

K zavedení této služby bylo potřeba nalézt vhodného externího poskytovatele, který by zajistil technickou stránku systému. O obsah se starají již úředníci městského úřadu. Služba je poskytována zdarma a mezi obyvateli města má velký úspěch.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)