Město Studénka se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. www.mesto-studenka.cz

Čím více úředních hodin, tím vyšší přívětivost

Potřebujete si vyřídit některou ze služeb poskytovaných pracovištěm Czech Point? Ve Studénce to není žádný problém. Během pracovního týdne mají otevřeno od osmi hodin ráno do pěti odpoledne (s hodinovou polední pauzou). Výdej výpisů z rejstříků nebo ověření dokumentů a podpisů si tedy občané můžou zařizovat po 40 hodin týdně. Městský úřad Studénky k tomu navíc poskytuje nadstandardní službu otevření pracoviště Czech Point také na 3,5 hodiny v sobotu dopoledne.

Město Studénka k rozšíření počtu hodin přistoupilo především na žádost občanů, kteří jsou pracovně vytížení nebo dojíždí za prací. Sobotní provoz pracoviště Czech Point tak znamenal vstřícný krok vůči potřebám občanů a v důsledku znamenal vylepšení mínění o městském úřadu a kvalitě poskytovaných služeb.

Běžné úřední dny městského úřadu ve Studénce čítají obvyklé pondělí a středu, kdy má úřad otevřeno od osmi hodin ráno do pěti odpoledne (opět s hodinovou pauzou), ve zbylých dnech jsou tak služby pracoviště Czech Pointu, oproti provoznímu chodu úřadu, nabízené v prodloužené úřední době.

Sobotní provoz nepřináší nové vstupní náklady

Sobotní provoz se nijak neliší od provozu během pracovních dní, a proto neznamenal žádné další náklady nebo překážky, které by nebyly spojeny již s běžným provozem (především technické a personální zajištění obslužnosti pracoviště). Služby Czech Pointu tak jsou samozřejmě poskytovány v plném rozsahu. Zavedení sobotního provozu tedy neznamená žádné obtíže a je jen ukázkou snahy města a městského úřadu o přívětivější přístup vůči občanům.

Občané si zavedení sobotního provozu, stejně jako velkého počtu hodin během pracovního týdne, chválí a hojně ho využívají. Radnice si zase cení kladných ohlasů a praktických dopadů vedoucích k zvýšení dostupnosti a kvality služeb městského úřadu.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)