Město Toužim se nachází v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji. www.touzim.cz

Vyřizování bez čekání

S on-line rezervačními systémy se dnes setkáme zejména na obcích s rozšířenou působností, kde jsou využívány pro agendy správních a dopravních odborů, tedy zejména v agendách vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů. Nicméně v Toužimi se rozhodli nezůstávat pozadu a zavedli on-line rezervační systém pro svůj stavební úřad.

On-line rezervační systémy, umístěné na webových stránkách měst, občanům umožňují objednat se
na konkrétní den a termín a odpadá tak nepohodlná nutnost čekat v případných frontách. Obvykle systém funguje tak, že rezervuje jednu osobu během půl hodiny a zbytek času je věnován neobjednaným klientům. Objednaní klienti získávají unikátní PIN kód, který je po zadání do pořadníku na městském úřadu upřednostní v systému pořadových čísel. Takto funguje rezervační systém i v případě Toužimi.

Stavební úřad v Toužimi je otevřený od pondělí do středy a během těchto dní si občané můžou zajistit rezervaci (jedna rezervace za půl hodiny úřední doby). Zpráva o potvrzené rezervaci je předána elektronicky nebo SMS zprávou a občané si ji tak můžou zpětně pohodlně dohledat.

Otázkou je technické zabezpečení funkčnosti

Zavedení služby je spojeno především s jejím technickým zajištěním. Je nutné zajistit rezervační systém a propojit ho s městským úřadem a webovými stránkami města. Důležitá je také informační kampaň, díky které se občané o službě dozvědí a začnou ji využívat.

On-line rezervační systém je jistě velmi přívětivou službou, s jejíž pomocí úřady můžou zajistit větší spokojenost klientů, kteří si chtějí své záležitosti vyřídit v rychlosti a bez čekání. Proto je také mezi občany velmi vítanou službou.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)