Třebíč je druhým největším městem kraje Vysočina a jedním z center Moravy. Ve městě s památkami UNESCO bydlí 37 tisíc obyvatel. www.trebic.cz

Prorodinné prostory na úřadu

Město Třebíč se čím dál tím více stává „obcí přátelskou rodině“. Když v roce 2010 ve stejnojmenné soutěži město obsadilo třetí místo, za finanční odměnu realizovalo jedenáct prorodinných aktivit. Jednou z nich bylo i vytvoření Family Pointu v budově městského úřadu.

Prostory, poskytující klidné místo pro rodiny s dětmi, které například čekají na vyřízení, byly slavnostně otevřeny v roce 2011, a to jako první podobné v kraji Vysočina. Hlavním impulsem bylo na úřadu vytvořit komfortní místo pro odpočinek, přebalování a nakrmení dětí.

Family Point také jako kontaktní poradenské místo

V počátcích projektu město navázalo spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, aby získalo oprávnění používat ochrannou známku Family Point. Od roku 2014 navíc v prostorách pracuje vyškolená kontaktní pracovnice, která poskytuje poradenství a vyřizuje Rodinný pas, který slouží jako slevová karta na partnerské služby v oblastech volnočasových aktivit, kultury, ale i nákupů.

Family point tedy funguje jako bezbariérové místo, které umožňuje v klidu zajistit potřeby malých dětí a získávat informace pro podporu rodinného života. Prostory jde přitom využívat nejen během čekání na úřadu, ale i v případě všech ostatních soukromých pochůzek občanů.

Díky kladným ohlasům ze strany občanů města, byl v roce 2015 v jiné budově městského úřadu zřízen dětský hrací koutek a místnost pro rodiče, ve které je rovněž možné se postarat o potřeby malých dětí.

Zřízení probíhalo s podporou kraje

Family Point byl vybudován v prostorách bývalého bufetu úřadu v rámci projektu kraje Vysočina s názvem „Žijeme a pracujeme na Vysočině“. Město aktuálně pokračuje v provozu za finanční podpory kraje.

Vedení města se potýkalo také s názory, které požadovaly místo Family Pointu návrat původního bufetu.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)

 

Použitá fotografie: Autor: Frettie – Vlastní dílo, CC BY 3.0